Nasz zespół

SEBASTIAN KAMIŃSKI
ADWOKAT

Specjalizuje się w sprawach dotyczących: rynku nieruchomości, problematyki wspólnot mieszkaniowych, zarządzania nieruchomościami, w sprawach: rozwodowych, podziału majątku małżeńskiego, innych sprawach cywilnych, administracyjnych i prawie technologii informacyjnych (IT).

 • w latach 1995-2004 doradca w zakresie zarządzania nieruchomościami i zarządca nieruchomościami prywatnymi w Toruniu
 • w latach 1998-1999 asystent zarządu ZRUG Toruń S.A.
 •  absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • od 2004 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu
 • w latach 2006-2013 członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu
 • od 2013 r. członek Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu
 • od 2016 r. ponownie członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu
 • autor publikacji prawniczych w fachowych czasopismach
 • pomysłodawca i założyciel kilku komercyjnych serwisów internetowych o tematyce prawnej
 • pełnomocnik w licznych procesach sądowych i postępowaniach sądowo-administracyjnych
MAGDALENA SENIW
ADWOKAT - PARTNER WSPÓŁPRACUJĄCY

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego i karnoskarbowego, prawa spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa rodzinnego i w sporach dotyczących nieruchomości. Zajmuje się również opiniowaniem umów zawieranych zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców.
Z Kancelarią Adwokacką Nasz Prawnik związana od 2012 r. Aktywnie uczestniczy w organizowanym co roku Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, udzielając porad prawnych.

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • od 2016 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu
 • pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych
MARCIN SEROCKI
APLIKANT ADWOKACKI

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu. Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z kancelarią związany od 2015 roku. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym, prawem podatkowym i prawem rodzinnym. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z prawem sportowym.

NASZA BROSZURA INFORMACYJNA

Usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych