CSR

Wierzymy, że sukces firmy zależy od właściwych praktyk biznesu odpowiedzialnego społecznie. Nasza strategia CSR opiera się na podejmowaniu dobrowolnych działań uwzględniających interes społeczny i ochronę środowiska.

CSR – Corporate Social Responsibility
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Jesteśmy przekonani, że ciągłe doskonalenie tego, co robimy dla lokalnej społeczności i środowiska naturalnego jest kluczowym czynnikiem warunkującym trwały sukces naszej firmy. Realizowana w naszej firmie strategia CSR jest kompatybilna do profilu naszej firmy. Dlatego oprócz uczciwości wobec naszych klientów, pracowników i lokalnej społeczności zwracamy również uwagę na ekologiczne aspekty naszej działalności:

  • prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów, by chronić naturalne środowisko
  • gdy tylko to możliwe dokumenty drukujemy dwustronnie, by ograniczyć ilość zużywanego papieru lub przedkładamy materiał dowodowy w sprawach sądowych w formie elektronicznej
  • codzienna praca to również korzystanie ze sprzętu komputerowego, który jest wyłączany podczas naszej nieobecności w kancelarii
  • korzystamy z energooszczędnych świateł LED, by ograniczyć ilość zużywanej energii elektrycznej.

Co roku nasza firma bierze także udział w akcji polegającej na bezpłatnym udzielaniu usług prawnych. Wierzymy, że oferowane przez nas usługi pro bono przyczyniają się do podnoszenia kultury prawnej społeczeństwa.

NASZA BROSZURA INFORMACYJNA

Usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

telefon Zadzwoń
tel+48 605 368 905

tel+48 534 280 800

tel+48 886 101 198
telefon