Dziedziczenie w świetle przepisów prawa spadkowego

Poradnik Aptekarski Nr 9(17) listopad 2007 r.

Niejednemu z nas zdarzyło się otrzymać w spadku bardziej lub mniej wartościowe ruchomości czy nieruchomości. Warto poznać bliżej zagadnienia dotyczące dziedziczenia zarówno ustawowego, jak i testamentowego, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z przyjmowaniem spadku lub też aby spadku w ogóle nie przyjmować, gdyby niósł on za sobą ryzyko np. spłaty długów za zmarłego spadkodawcę.