Eksmisja – różne warianty

Postępowanie w sprawie o eksmisję może mieć różny przebieg w zależności od typu lokalu, którego to postępowanie dotyczy.
Eksmisja z lokalu objętego umową najmu. Kiedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu? Lokal zamienny. Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Eksmisja z mieszkania spółdzielczego. Licytacja lokalu. Jak przebiega eksmisja? Co robić gdy sprawa trafiła już do sądu?