JAK DZIAŁAMY?

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i z należytym zaangażowaniem oraz z uwzględnieniem poniższych zasad:

Działanie wg zasad etycznych

W naszej kancelarii obowiązują wysokie standardy przestrzegania zasad zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i działania w najlepszym interesie klienta.

Ubezpieczenie

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, którego łączna suma zabezpiecza wszelkie ewentualne szkody, jakie mogłyby powstać  w związku z wykonywaną przez nas usługą.

Szybkość działania

Odpowiadamy niezwłocznie na pytania naszych klientów.

W nagłych wypadkach udzielamy pomocy zaraz po zgłoszeniu. Zaś w toku trwania sprawy prymat zyskuje nie szybkość, ale dbałość o dobro i interes klienta.

Kompetencje i szkolenia

Ciągłe zmiany przepisów a także zmiany gospodarcze wymagają od nas ciągłego szkolenia się i zdobywania nowej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.

Nasza dostępność i gotowość

Jesteśmy gotowi udzielić Państwu pomocy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w formie bezpośredniej oraz za pomocą elektronicznych środków przekazu.

Kontakt z klientami

W naszej pracy korzystamy z wszelkich możliwych środków komunikacji tj. kontakt bezpośredni, telefon, fax, e-mail, facebook, formularze kontaktowe z innych stron internetowych.

Cennik usług Adwokat Toruń

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w drodze indywidualnej umowy z klientem i jest uzależniona od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Przy ustalaniu wynagrodzenia z naszymi klientami kierujemy się zasadami efektywności kosztowej – świadczymy usługi najwyższej jakości za rozsądną cenę.
W przypadku stałej współpracy naszym klientom oferujemy korzystne rabaty. Dla klientów, którzy korzystają z naszych usług za pośrednictwem Internetu, świadczymy usługi w cenie niższej o około 30-50% od cen zasadniczych.

telefon Zadzwoń
tel+48 605 368 905

tel+48 534 280 800

tel+48 886 101 198
telefon