Nasz udział w zmianach dotychczasowego orzecznictwa.

Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 53/13 uznał, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku uprawnionego do zachowku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o zachowek.