Nasz zespół

SEBASTIAN KAMIŃSKI
ADWOKAT

Specjalizuje się w sprawach dotyczących: rynku nieruchomości, problematyki wspólnot mieszkaniowych, zarządzania nieruchomościami, w sprawach: rozwodowych, podziału majątku małżeńskiego, innych sprawach cywilnych, administracyjnych i prawie technologii informacyjnych (IT).

 • od 1995 doradca w zakresie zarządzania nieruchomościami i zarządca nieruchomościami prywatnymi w Toruniu
 • w latach 1998-1999 asystent zarządu ZRUG Toruń S.A.
 •  absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • od 2004 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu
 • w latach 2006-2013 członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu
 • od 2013 r. członek Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu
 • od 2016 r. ponownie członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu
 • autor publikacji prawniczych w fachowych czasopismach
 • pomysłodawca i założyciel kilku komercyjnych serwisów internetowych o tematyce prawnej
 • pełnomocnik w licznych procesach sądowych i postępowaniach sądowo-administracyjnych
MAGDALENA SENIW
ADWOKAT - PARTNER WSPÓŁPRACUJĄCY

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa zamówień publicznych i w sporach dotyczących nieruchomości. Zajmuje się również opiniowaniem umów zawieranych zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców.
Aktywnie uczestniczy w organizowanym co roku Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, udzielając porad prawnych.

 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu
 • pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych
MARCIN SEROCKI
ADWOKAT - PARTNER WSPÓŁPRACUJĄCY

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu. Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Z Kancelarią związany od 2015 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań (w tym w sprawach odszkodowawczych), prawa rzeczowego i prawa spadkowego, a także w prawie gospodarczym (zarówno na etapie postępowań sądowych jak i w ramach bieżącej obsługi i opiniowania zawieranych umów), prawie karnym (jako pełnomocnik i obrońca na etapie postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego) i prawie rodzinnym (w tym w sprawach rozwodowych, o podział majątku wspólnego i sprawach dotyczących dzieci). W zakresie prowadzonej praktyki zajmuje się również zagadnieniami związanymi z obsługą stowarzyszeń oraz z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu
 • pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych
CZESŁAW KAMIŃSKI
ADWOKAT - SENIOR ASSOCIATE

Głos doradczy w naszej kancelarii.

 • 1969 – absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • w latach 1973-1985 sędzia Sądu Rejonowego Wydział Karny w Toruniu, Przewodniczący Wydziału Rodzinnego SR Toruń, sędzia Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Toruniu
 • od 1985 r. radca prawny w Izbie Skarbowej w Toruniu, Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu i firmach prywatnych
 • od 1990 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu
 • od 1993 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką w Toruniu

NASZA BROSZURA INFORMACYJNA

Usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

telefon Zadzwoń
tel+48 605 368 905

tel+48 534 280 800

tel+48 886 101 198
telefon