Nasz zespół

SEBASTIAN KAMIŃSKI
ADWOKAT

Sebastian Kamiński posiada ponad 25-letnie doświadczenie w sprawach zarządzania nieruchomościami oraz problematyki wspólnot mieszkaniowych. Od 1995 r. doradza i uczestniczy w zarządzaniu nieruchomościami prywatnymi.

W latach 1998-1999 uczestniczył w procesie przekształcania spółki ZRUG Toruń S.A. 
Założyciel Kancelarii Adwokackiej Nasz Prawnik, twórca marki Nasz Prawnik (zarządza zespołem). 
Uczestniczył w utworzeniu Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek (2010). 
Doprowadził do zasadniczej zmiany orzecznictwa w sprawach spadkowych dot. zachowku (Sąd Najwyższy III CZP 53/13). 
Doradza przy transakcjach mających za przedmiot obrót nieruchomościami, w tym mieszkalnymi i rolnymi. Bierze udział w negocjowaniu umów handlowych, w szczególności umów najmu komercyjnego i dzierżawy. 
Doradza wspólnotom mieszkaniowym, w szczególności w zakresie podejmowania oraz zaskarżania uchwał właścicieli lokali. 
Reprezentuje klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w sprawach cywilnych (rozwodowych, spadkowych, o podział majątku małżeńskiego, zasiedzenie nieruchomości), jak również w postępowaniach egzekucyjnych. 
Specjalizuje się także w prawie technologii informacyjnych (IT). Aktywnie działa w dziedzinie digital marketingu rynku usług prawnych i wspiera innych prawników w informowaniu o ich usługach prawnych (https://www.mecenasi.pl/). 
Ma także znaczący wkład w świadczenie pomocy pro bono oraz podnoszenie świadomości prawnej obywateli poprzez utworzenie (2003) alternatywnej do tej utworzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości platformy udzielającej porad prawnych (https://www.darmoweporady.pl/

MAGDALENA SENIW
ADWOKAT - PARTNER WSPÓŁPRACUJĄCY

Magdalena Seniw posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa zamówień publicznych i w sporach dotyczących nieruchomości. 
Uczestniczyła w transakcjach z udziałem dużych podmiotów międzynarodowych i negocjacjach umów.
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także w sprawach z zakresu zamówień publicznych.
Jej zainteresowania zawodowe oscylują także wokół sporów majątkowych na gruncie prawa spadkowego lub rodzinnego, w tym także sporów cywilnych, czy administracyjnych dotyczących zwłaszcza nieruchomości.
Świadczy usługi kompleksowej obsługi przedsiębiorców, jak i jednostek administracji publicznej.
Zajmuje się opiniowaniem umów zawieranych przez konsumentów i przedsiębiorców, a także doradztwem w zakresie projektów realizowanych przez przedsiębiorców z udziałem funduszy zewnętrznych np. dofinansowań.
Reprezentuje klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych.  

MARCIN SEROCKI
ADWOKAT - PARTNER WSPÓŁPRACUJĄCY

Marcin Serocki posiada kilkuletnie doświadczenie procesowe, współpracuje z wieloma kancelariami prawnymi z terenu całego kraju. Aktualnie w swojej praktyce zawodowej koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego. Specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, w ramach których skutecznie reprezentuje osoby poszkodowane przed zakładami ubezpieczeń na etapie postępowania likwidacyjnego oraz przed sądami. 
Świadczy również kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z prężnie rozwijającej się branży fotowoltaicznej, poczynając od czynności przed sądem rejestrowym, poprzez opiniowanie umów, reprezentację w negocjacjach z kontrahentami, zastępstwo w postępowaniach sądowych, administracyjnych, przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, kończąc na windykacji należności. 
Zapewnia wsparcie prawne w procesie formowania i funkcjonowania stowarzyszeń.
Brał udział w tworzeniu a obecnie nadzoruje pod kątem prawnym pracę stowarzyszenia Grupa Towarowo-Usługowa w Świeciu, które zrzesza przedsiębiorców z powiatu świeckiego w celu zacieśniania ich współpracy i obrony wspólnych interesów.

CZESŁAW KAMIŃSKI
ADWOKAT - SENIOR ASSOCIATE

Głos doradczy w naszej kancelarii.

  • 1969 – absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • w latach 1973-1985 sędzia Sądu Rejonowego Wydział Karny w Toruniu, Przewodniczący Wydziału Rodzinnego SR Toruń, sędzia Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Toruniu
  • od 1985 r. radca prawny w Izbie Skarbowej w Toruniu, Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu i firmach prywatnych
  • od 1990 r. adwokat, członek Izby Adwokackiej w Toruniu
  • od 1993 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką w Toruniu

NASZA BROSZURA INFORMACYJNA

Usługi prawne dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

telefon Zadzwoń
tel+48 605 368 905

tel+48 534 280 800

tel+48 886 101 198
telefon