Odpowiedzialność zawodowa farmaceuty

Poradnik Aptekarski Nr 8(16) październik 2007 r.

Obecnie podstawy prawne postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów uregulowane są w ustawie z 19 kwietnia 1991 r. (Dz. U. Nr 9 poz. 108 z późn. zm.) o izbach aptekarskich oraz wydanym na podstawie delegacji ustawowej zamieszczonej w art. 62 tego aktu normatywnego Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów (Dz. U. Nr 65, poz. 612).

Zgodnie z art. 45 w/w ustawy członkowie samorządu aptekarskiego podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty.