CO OZNACZA WEZWANIE DO UDZIELENIA ODPOWIEDZI SĄDOWI POD RYGOREM?

Otrzymałam z sądu wezwanie. Jest tam termin pod rygorem. Co on oznacza? Nie wiem co mam odpisać sądowi, a ze stroną przeciwną nie mogę się zupełnie porozumieć.

Jeśli w wezwaniu sąd zakreśla termin „pod rygorem” np. pominięcia późniejszych twierdzeń i dowodów, lub też przyjęcia, że brak odpowiedzi z Pani strony, jako uczestniczki postępowania, będzie równoznaczny z tym, że nie kwestionuje Pani twierdzeń zawartych we wniosku, to należy odpowiedź bezwzględnie wnieść w terminie zakreślonym przez sąd. Tylko gdyby wezwanie określało termin rozprawy i nie było żadnego rygoru nadanego przez sąd, to wówczas mogłaby Pani odpowiedź złożyć najpóźniej w dniu rozprawy.
W postępowaniu cywilnym jest tzw. kontradyktoryjność sporu, zgodnie z którą obie strony toczą spór. Jeśli jedna z nich coś twierdzi, a druga nie odpowiada, to można uznać, że ta która milczy, nie kwestionuje tych twierdzeń. Ewentualne nowe dowody i twierdzenia można składać dodatkowo później, jeśli strona uprawdopodobni, że nie mogła ich powołać wcześniej. Brak porozumienia nie jest przeszkodą, by na piśmie odnieść się do treści złożonego wniosku. Jeśli nie potrafi Pani sama napisać pisma, a nie stać Panią na pomoc prawnika, to radzimy skorzystać przynajmniej z porady prawnej u prawnika, który podsunie koncepcję i doradzi, jakie elementy powinny się w piśmie znaleźć.