O CO PYTA SĄD W SPRAWIE SPADKOWEJ?

O co pyta sąd w sprawie spadkowej?

Kim był spadkodawca dla Pana/Pani?
Kiedy i gdzie zmarł spadkodawca?
Gdzie spadkodawca mieszkał przed śmiercią?
Czy zmarły był wdowcem/żonatym/kawalerem/rozwiedzionym?
Czy to było jego pierwsze małżeństwo?
Ile dzieci spadkodawca miał z małżeństwa?
Czy miał jakieś dzieci pozamałżeńskie albo adoptowane/przysposobione?
Czy spadkodawca sporządził testament?
Czy po śmierci spadkodawcy składała Pani/Pan oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem lub przed sądem?
Czy zawierała Pani/Pan ze spadkodawcą, za jego życia notarialna umowę o zrzeczenie się dziedziczenia po nim?
Czy zwracała się Pani/Pan do notariusza o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia
Czy toczyło się przeciwko Pani/Panu postępowanie sądowe o uznanie za niegodną dziedziczenia?
Czy jest to pierwsze postępowanie sądowe w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym?
Czy są inne osoby mające prawa do spadku?