Praca tymczasowa

Poradnik Aptekarski Nr 8(26) październik 2008

Coraz bardziej popularną formą świadczenia pracy w Polsce i Europie staje się praca czasowa, zwana również leasingiem pracowniczym. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz pracodawcy zadań z zakresu pracy sezonowej, okresowej, doraźnej pracy zastępczej za nieobecnego pracownika, bądź na wykonywaniu zadań terminowych, których nie mogliby wykonywać pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę.