Prawo sąsiedzkie

Poradnik Aptekarski Nr 10(38), grudzień 2009
„Jak dobrze mieć sąsiada…” – śpiewał przed wielu lat znany nam zespół „Alibabki”. Niestety często nasze wzajemne relacje z osobami, które mieszkają np. nad nami w bloku, czy mają dom przy naszej nieruchomości, nie zawsze układają się po naszej myśli. Korzystając z nieruchomości często wywieramy wpływ (pośredni lub bezpośredni) na nieruchomości sąsiednie, bądź nieruchomości sąsiednie oddziałują na naszą. W wielu przypadkach wpływ sąsiednich nieruchomości bywa bardzo uciążliwy i stresujący, np. może się tak zdarzyć, że sąsiad kieruje nieczystości na naszą działkę, głośno słucha muzyki itd. Prawa i obowiązki związane ze stosunkami sąsiedzkimi reguluje Kodeks cywilny, w dziale często określanym mianem prawa sąsiedzkiego. Dotyczy ono przede wszystkim gruntów, jednak w niektórych przypadkach także nieruchomości lokalowych i budynkowych, np. w związku z hałasami, niewłaściwym zachowaniem.