Umowa rachunku bankowego

Poradnik Aptekarski Nr 9(37), listopad 2009
Obecnie, praktycznie każda osoba pełnoletnia może założyć i swobodnie korzystać z własnego rachunku bankowego w dowolnie wybranym banku. Banki, których jest obecnie kilkadziesiąt, prześcigają się w ofertach i promocjach kierowanych do potencjalnych klientów. Wystarczy tylko przyjść do jednej z placówek banku wraz z dowodem osobistym. Pomimo łatwości w dostępie do posiadania rachunku bankowego, na którym gromadzone są nasze środki, wskazać należy, jakie podstawowe prawa i obowiązki dla każdej ze stron tej umowy wynikają z jej zawarcia oraz na jakiej podstawie prawnej oparta jest sama umowa. Dość często banki dysponują gotowymi formularzami umów, których treść może kryć różne pułapki lub też zawierać rozwiązania niekorzystne dla klienta. Dokumenty takie w każdym wypadku wymagają dokładnego zapoznania się z ich treścią.